+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir nepriklausomo auditoriaus išvada