+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

KMTP teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir tvirtinimo aprašas su naujos redakcijos 1 priedu_patvirtintas 2020-12-03