+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

Kvietimai skaitmeninės ekosistemos dalyviams teikti paraiškas projektų finansavimui

2023-07-06

Pavadinimas: NGI Zero Entrust: Trustworthiness and data sovereignty

Pareiškėjai kviečiami teikti projektus NGI Zero Entrust iniciatyvai, kurie naudodami atvirojo kodo programinę įrangą pasiūlytų naujas privatumą ir pasitikėjimą didinančias technologijas naujos kartos internetui.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Finansuojama suma: nuo 5 tūkst. iki 50 tūkst. eurų

Sritys: kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga, duomenys, programinės įrangos kūrimas, inovacijos

Pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://nlnet.nl/entrust/

 

Pavadinimas: NGI Zero Core: Moving the internet forward

Pareiškėjai kviečiami teikti projektus NGI Zero Core iniciatyvai, kurie naudodami atvirojo kodo programinę įrangą pasiūlytų naujas idėjas ir pagrindines ardančias technologijas arba padėtų tobulinti besivystančias ir sparčiai augančias technologijas, kurios turi potencialą naujos kartos internete.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Finansuojama suma: nuo 5 tūkst. iki 50 tūkst. eurų

Sritys: interneto technologijos

Pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://nlnet.nl/core/

Pavadinimas: Reinforcing skills in semiconductors

Konsorciumai kviečiami teikti paraiškas abiem arba vienai iš pasirinktų temų: akademiniai tinklai arba profesinis mokymas:

Akademiniai tinklai – projektas turi sukurti Europos puslaidininkių įgūdžių akademiją: Europos aukštojo mokslo institucijų ir atitinkamų pramonės šakų tinklą, įskaitant startuolius ir MVĮ mikroelektronikos srityje, kad būtų sprendžiamos kvietimo tekste detalizuotos problemos.

Profesinis mokymas – projektas turi sukurti platformą tarp profesinio ir švietimo mokymo centrų, pramonės, ypač startuolių ir MVĮ, akademinės bendruomenės ir socialinių partnerių, kuri užtikrintų tęstinį profesinį mokymą siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes. Platforma rems novatoriškus metodus, kuriais siekiama pritraukti talentus ir perkvalifikuoti darbo jėgą puslaidininkių srityje dirbantiems startuoliams ir MVĮ.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugsėjo 26 d.

Finansuojama suma: iki 5 mln. eurų

Sritys: skaitmeniniai įgūdžiai, puslaidininkiai / lustai

Pareiškėjai: konsorciumai sudaryti iš aukštojo mokslo įstaigų bei mažų ir vidutinių įmonių / startuolių (mažiausiai 5 pareiškėjai iš 5 skirtingų šalių).

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/x1xjy

Pavadinimas: Boosting Digital Skills of young pupils, in particular girls

Projektas turėtų sustiprinti bendradarbiavimą tarp pradinių, vidurinių ir profesinio mokymo mokyklų bei aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų, siekiant padidinti stojančių į skaitmeninės krypties studijas skaičių ir užtikrinant studijuojančių lyčių konvergenciją.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugsėjo 26 d.

Finansuojama suma: iki 6 mln. eurų

Sritys: skaitmeniniai įgūdžiai

Pareiškėjai: konsorciumai sudaryti iš mažiausiai 4 pareiškėjų iš 4 skirtingų šalių, kurių kiekvienas vadovaus vienai iš veiklų: švietimas, pedagogika ir bendruomenės kūrimas; komunikacijos ir socialinės žiniasklaidos kanalai; informacinių sistemų kūrimas ir valdymas; poveikio vertinimas

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/2ab8i

Pavadinimas: Call for pilot projects on data sharing applications

„Gaia-X“ yra europinis projektas, kurio tikslas – sukurti patikimo ir sąveikaus dalijimosi duomenimis visoje Europoje modelius. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas bandomiesiems projektams, kuriais siekiama surinkti duomenų tarp įmonių keitimosi patirtis ir gerąsias praktikas bei išbandyti siūlomą „Gaia-X“ platformą duomenų dalijimuisi. Taip pat siekiama išsiaiškinti, kaip sklandžiai gali veikti skirtingi dalijimosi duomenimis sprendimai ir kaip dalijimasis duomenimis gali sukurti naują vertę ir verslus.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugsėjo 29 d.

Finansuojama suma: iki 150 tūkst. eurų

Sritys: duomenys, GAIA-X

Pareiškėjai: konsorciumai sudaryti iš 2-7 mažų ir vidutinių įmonių arba MVĮ ir ekosistemos koordinatorių ir/arba mokslinių tyrimų institucijų. Konsorciume privalo būti įmonės, kurios naudoja ir dalinasi duomenimis savo versle, taip pat nors viena Suomijos įmonė.

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/6yg6c

Pavadinimas: EIC Accelerator

Europos inovacijų taryba siūlo tiesioginę prie poreikių pritaikytą paramą novatoriams ir kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „Akceleratorius“ (angl. EIC Accelerator) vienu iš dviejų būdų:

EIC Accelerator Open – priemonė yra atvira pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. OPEN) visų mokslo sričių, visų sektorių technologijų ir taikmenų inovacijoms.

EIC Accelerator Challenges – tikslinė parama (angl. CHALLENGES) atsirandančioms proveržio ar revoliucingosioms technologijoms, kurių reikšmė gali būti strateginė.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. spalio 4 d.

Finansuojama suma: iki 2,5 mln. dotacijos / iki 15 mln. investicija į kapitalą

Sritys: verslumas, inovacijos, tarptautiškumo skatinimas, technologijos

Pareiškėjai: startuoliai / mažos ir vidutinės įmonės

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/5c9di

Pavadinimas: Open Call for Digital Deep Tech Startups and SMEs

Europos inovacijų ir technologijų institutas (angl. European Institute of Innovation & Technology – EIT) kviečia teikti paraiškas EIT Digital inovacijų bendrijos programai „Open Innovation Factory 2023“ , kuri ankstyvojo etapo giliųjų technologijų (angl. deep tech) startuoliams suteikia sparčios plėtros ir investicijų pritraukimo galimybes. Programa skirta naujovių skatinimui Europos skaitmeninėje ekosistemoje penkiose pagrindinėse srityse: skaitmeninės technologijos, skaitmeninė pramonė, skaitmeniniai miestai, skaitmeninė gerovė ir skaitmeniniai finansai. Be finansinės paramos, programa padės dalyviams pritraukti klientus ir investuotojus, siūlys mentorystę ir prieigą prie visos Europos partnerių ekosistemos.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. lapkričio 13 d.

Finansuojama suma: iki 400 tūkst. eurų

Sritys: verslumas, inovacijos, tarptautiškumo skatinimas, technologijos

Pareiškėjai: konsorciumai sudaryti iš 2-4 organizacijų iš ne mažiau kaip 2 skirtingų Europos šalių.

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/jqrmt

Pavadinimas: The Ideas Powered for business SME Fund

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – ESINT) 2023 metais tęsia projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“ (toliau – MVĮ fondo projektas). MVĮ fondo projektas skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. MVĮ fondo projekto intelektinės nuosavybės veiklos: ČEKIS 1 – Intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslauga („IP Scan“), ČEKIS 2 – Prekių ženklai ir dizainai, ČEKIS 3 – Patentai, ČEKIS 4 – Augalų veislės.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. gruodžio 8 d.

Finansuojama suma: iki 3350 eurų

Sritys: intelektinės nuosavybės teisės

Pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://tinyurl.com/y5fwbtv4

Pavadinimas: The METASTARS Open Call for Innovation Services

METASTARS (“METAcluster Support Towards a more resilient AeRospace and defence ecosystem) siekia sustiprinti Europos aviacijos ir gynybos ekosistemos augimą remiant mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) atsigavimą po COVID-19 pandemijos, didinant atsparumą galimiems būsimiems sukrėtimams ir užtikrinant jų tvarumą bei skatinant tarptautinio verslo plėtros galimybes Japonijoje ir Kanadoje. METASTARS inovacijų paramos mechanizmo tikslinė auditorija yra aeronautikos, kosmoso, gynybos ir IRT sektorių MVĮ, norinčios teikti pasiūlymus, susijusius su aviacija ir gynyba. Šiuo kvietimu remiamos veiklos: žaliųjų technologijų plėtra, skaitmeninimas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas, tarptautinių verslo plėtros galimybių Japonijoje ir Kanadoje skatinimas, informacinių sistemų saugumas.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. gruodžio 31 d.

Finansuojama suma: iki 21 tūkst. eurų

Sritys: skaitmeniniai įgūdžiai, skaitmenizacija, tvarumas, kosmosas ir gynyba, tarptautiškumo skatinimas

Pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/w95cr

Pavadinimas: AIBC EUROCLUSTERS Open Call for Participation to International Events

Kvietimas “Artificial Intelligence & BlockChain for a greener and more digital economy supported by EUROpean CLUSTERS” skirtas finansuoti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) bei startuolių, kurie kuria dirbtinio intelekto ir (arba) blokų grandinės sprendimus, fizinį dalyvavimą dirbtinio intelekto, blokų grandinės, „žalinimo“, tvarumo, atsparumo tematikos tarptautiniuose renginiuose.

Paraiškų pateikimo terminas: 2023 m. rugsėjo 5 d. ir 2024 m. sausio 16 d.

Finansuojama suma: iki 2 tūkst. eurų

Sritys: “žalinimas”, tvarumas, atsparumas, dirbtinis intelektas, blokų grandinės technologija

Pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės bei startuoliai

Išsamesnė informacija ir paraiškų teikimas: https://rb.gy/x578d

Šaltinis: EEN Lietuva

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Klaipėdos universiteto verslo inkubatorius

Universiteto al. 19, LT-92294 Klaipėda

Jūrinio verslo centras

Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda

Užsisakykite KMTP naujienlaiškį ir būkite pirmi, kuriuos pasieks svarbiausios naujienos ir renginių anonsai


VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Telefono nr.: +370 46 310461

El. paštas: info@kmtp.lt

Esame šių organizacijų nariai:

© 2017 – 2023 Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas