+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

Trukmė:
48 mėn. 2024/03/01 – 2028/02/29

Bendras projekto biudžetas:
4,900,000 EUR

Partnerio biudžetas:
212,583  EUR
(ERPF kofinansavimas 42,517 EUR)

Erasmus+ programa

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/

INVESTech

Apie projektą. IRT sektorius sparčiai auga ir nuolat vystosi, todėl atsiranda didelis poreikis tobulinti naujus įgūdžius ir naujoves. Tačiau, EBPO duomenimis, dabartinės profesinio rengimo ir mokymo programos dažnai sunkiai suspėja su šiais pokyčiais ir ne visada suteikia mokiniams įgūdžių ir galimybių, kurių jiems reikia, kad sėkmingai dirbtų IRT srityje, pramonėje. Ketvirtoji ir penktoji pramonės revoliucijos yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys besikeičiantį profesinio rengimo ir mokymo vaidmenį,  nes jos formuoja naują darbo vietų, įgūdžių ir profesinių reikalavimų turinį ir formą. „INVESTech” siekia skatinti profesinio rengimo ir mokymo inovacijų potencialą dalyvaujančiose šalyse, skatindama švietimo, darbo rinkos ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą; palengvinti įgūdžių ugdymą ir inovacinių technologijų naudojimą; skatinant ekologini judėjimą ir socialinę įtrauktį; suteikiant galimybes tarptautinio bendradarbiavimo ir keitimosi gerąja patirtimi galimybes, taip užtikrinant, kad profesinis rengimas ir mokymas galėtų atlikti svarbų vaidmenį remiant inovacijas, įgūdžių ugdymą, ekologine kaitą ir socialinę įtrauktį.

Tikslas. Remti tarptautinės bendradarbiavimo platformos sukūrimą ir profesinio meistriškumo centrų (CoVE) informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje plėtrą,  penkiose Europos šalyse: Slovakijoje, Graikijoje, Bulgarijoje, Kipre ir Lietuvoje. 

Rezultatai ir nauda. INVESTech skatins CoVE kūrimą penkiuose Europos regionuose (Košicėje Slovakijoje, Atikos regione Graikijoje, Sofijoje Bulgarijoje, Nikosijoje Kipre ir Klaipėdoje Lietuvoje), įtraukiant penkiapakopę inovacijų spiralių (Q2IH) sistemą, kuri skatina akademinės bendruomenės, pramonės, viešojo sektoriaus, pilietinės visuomenės ir kitų sektorių partnerystę. Skatindamas įvairių suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą, projektas siekia remti CoVE suderinimą su regioninėmis sumanios specializacijos strategijomis, daugiausia dėmesio skiriant tvariam vystymuisi. Konkrečiau, „INVESTech” sukurs „iš apačios į viršų” požiūrį į profesinį meistriškumą, įtraukiant įvairias regioninio lygmens suinteresuotąsias šalis, remdamasis esamomis įgūdžių ekosistemomis, jas plėsdamas arba kurdamas naujas ekosistemas, taip sudarant sąlygas CoVE greitai pritaikyti  mokymosi programas prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių poreikių.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Klaipėdos universiteto verslo inkubatorius

Universiteto al. 19, LT-92294 Klaipėda

Jūrinio verslo centras

Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda

Užsisakykite KMTP naujienlaiškį ir būkite pirmi, kuriuos pasieks svarbiausios naujienos ir renginių anonsai


VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Telefono nr.: +370 46 310461

El. paštas: info@kmtp.lt

Esame šių organizacijų nariai:

© 2017 – 2023 Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas