+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Siekdami tinkamai įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas arba BDAR), įsigaliojančio nuo 2018 m. gegužės 25 d., nuostatas, pateikiame VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas klientams, interneto svetainės lankytojams bei naujienlaiškių gavėjams informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymą.

KMTP naujienlaiškiai

Užtikriname, kad mūsų naujienlaiškius gaunantys asmenys, t.y. tie, kurie tokį pageidavimą išreiškė pateikdami mums savo el. pašto adresą, naujienų gali bet kada atsisakyti mus apie tai informuodami. Naujienlaiškių gavėjų ir KMTP bendruomenės narių asmens duomenys (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris) naudojami tik informavimo tikslais, kuomet siekiame pasidalinti informacija apie mūsų bei mūsų partnerių renginius, įgyvendinamus projektus, verslui, mokslui, inovatoriams ir startuoliams aktualiomis žiniomis. Naujienlaiškių gavimo tikslais bei KMTP bendruomenės nariais panorusių tapti asmenų pateiktų asmens duomenų neviešiname, jais nesidalijame, neperduodame jų kitiems asmenims ar organizacijoms.

Interneto svetainės slapukų politika

Užtikriname, kad mūsų naujienlaiškius gaunantys asmenys, t.y. tie, kurie tokį pageidavimą išreiškė pateikdami mums savo el. pašto adresą, naujienų gali bet kada atsisakyti mus apie tai informuodami. Naujienlaiškių gavėjų ir KMTP bendruomenės narių asmens duomenys (el. pašto adresas, vardas ir pavardė, telefono numeris) naudojami tik informavimo tikslais, kuomet siekiame pasidalinti informacija apie mūsų bei mūsų partnerių renginius, įgyvendinamus projektus, verslui, mokslui, inovatoriams ir startuoliams aktualiomis žiniomis. Naujienlaiškių gavimo tikslais bei KMTP bendruomenės nariais panorusių tapti asmenų pateiktų asmens duomenų neviešiname, jais nesidalijame, neperduodame jų kitiems asmenims ar organizacijoms.

Bendra informacija

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (duomenų valdytojas) šia politika nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomoma interneto svetaine. Šios politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Šioje slapukų politikoje aprašoma, kokie slapukai naudojami VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas interneto svetainėje www.kmtp.lt (toliau – interneto svetainė), kokiais tikslais jie naudojami, taip pat kokias teises turi naudotojai, norintys pakeisti ir pasirinkti slapukų naudojimo tvarką pagal savo poreikius. Slapukai padeda Interneto svetainės serveriui identifikuoti, kad būtent Jūs naudojatės Interneto svetaine, ir automatiškai tinkinti turinį pagal Jūsų poreikius. Interneto svetainės www.kmtp.lt pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šioje slapukų politikoje nustatyta tvarka.

Kas yra slapukai (angl. cookies)?

Slapukas yra nedidelis failas, išsaugomas interneto naršyklėje, kai tik Jūs apsilankote interneto svetainėje. Tekstiniame faile įrašyta informacija skirta įsiminti nustatymus, kuriuos interneto svetainės lankytojas pasirinko interneto svetainei peržvelgti, tam, kad kitą kartą lankytojui nereikėtų jų kartoti.

Kokie slapukai naudojami Interneto svetainėje ir kokias tikslais jie naudojami?

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

• Funkciniai slapukai. Išsaugome informaciją apie Jūsų pasirinktas nuostatas Interneto svetainėje, atsižvelgiant į Jūsų asmeninius interesus. Šie slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Naudotojų statistikos/analitiniai slapukai. Šie slapukai skirti rinkti ir kaupti statistinius duomenis apie Interneto svetainės struktūrą, rinkodaros kampanijų duomenis, taip pat informaciją apie lankytojų skaičių, Interneto svetainėje praleistą laiką, naudotojų grupes ir paieškos įrankius. Informacija naudojama analitiniais tikslais, siekiant išsiaiškinti, ar Interneto svetainės lankytojai domisi interneto svetainės funkcionalumu bei jos funkcionalumo ir patogumo pagerinimo galimybėmis. Kai kuriais atvejais interneto svetainėje naudojamus kelis analitinius slapukus UAB „Alba Scandinavia“ nustatyta tvarka ir tik nurodytais tikslais valdo trečiosios šalys, pvz., „Google Analytics“. Šie slapukai išsaugomi 2–24 mėnesių laikotarpiui arba kai kuriais atvejais visam laikui, kol Jūs sąmoningai juos ištrinsite. Duomenų tvarkymo pagrindas — interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Reklaminiai/tiksliniai slapukai. Šie slapukai skirti Interneto svetainės turiniui tinkinti pagal Jūsų poreikius, taip pat paklausios informacijos plėtojimui ir rodymui užtikrinti. Šie slapukai išsaugomi Jūsų įrenginyje visam laikui, kol Jūs juos sąmoningai ištrinsite. Tam tikrais atvejais, pvz., užsisakant Interneto svetainės naujienlaiškį, Jūs pateikiate informacijos apie save, kuri gali būti panaudota tikslinės reklamos tikslais. Gavę tikslinę reklamą paštu ir (arba) el. paštu, Jūs galite atsisakyti tokios reklamos, paspaudę specialią nuorodą, esančią bet kuriame Jums atsiųstame el. laiške arba atsiuntę el. laišką pašto adresu jurga@kmtp.lt. Duomenų tvarkymo pagrindas — Interneto svetainės lankytojo sutikimas.

• Svetainėje naudojami būtinieji slapukai, skirti svetainės veikimo užtikrinimui ir negali būti išjungti. Lankytojų sesijos ID registracijai ir su lankymusi svetainėje susijusiems veiksmams bei statistikai naudojamas PHPSESSID (galioja iki naršyklės uždarymo)

• Statistiniai slapukai – Google Analytics, skirti svetainės statistiniams ir lankytojų elgsenos svetainėje duomenims kaupti: _ga (galiojimo laikas 24 mėnesiai), _gid (galiojimo laikas 24 valandos), _gat (galiojimo laikas 1 minutė). Daugiau apie šiuos slapukus – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

• Sutikimo su privatumo politika slapukas EU_COOKIE_LAW_CONSENT (galiojimo laikas 1 mėnuo).

Žemiau pateikiama informacija aktuali VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas klientams, su kuriais yra sudarytos paslaugų gavimo sutartys.

1. Informacija apie Duomenų valdytoją

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas.

Juridinio asmens kodas 142105464, buveinės adresas Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda.

Tel.: +370 46 310461, el. paštas: info@kmtp.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: el.p. ingrida.ramanauskiene@kmtp.lt.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas gali tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis (duomenų kategorijas):

Kliento vardas, pavardė; asmens kodas; gimimo data; asmens tapatybės dokumento numeris; kontaktiniai telefono numeriai; gyvenamosios vietos adresas; el. pašto adresai; kontaktinių asmenų (įgaliotų atstovų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefono numeriai, gyvenamosios vietos adresas; el. pašto adresai; mokėjimų už paslaugas ir įsiskolinimų duomenys; banko sąskaitų numeriai.

3. Kokiu tikslu ir pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkome

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti su Jumis sudarytas sutartis bei Jums suteikti tinkamas ir kokybiškas paslaugas pagal atitinkamų paslaugų sutarčių nuostatas, t.y.:

− užtikrinti fizinės saugos paslaugų teikimą;

− užtikrinti patalpų remonto, gedimų šalinimo arba techninės priežiūros teikimą;

− pateikti sąskaitas už paslaugas ir vykdyti gautinų lėšų surinkimą, atsiskaitymų valdymą;

− spręsti įvykių metu patirtos žalos atlyginimo klausimus.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi prieš sudarant sutartį, Jūsų prašymu, siekiant sutarties sudarymo.

Duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (pvz. įsiskolinimų valdymo

tikslais, įvykių ir žalų administravimo tikslais).

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir siekdami kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (pvz. buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kt.).

4. Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, užtikrinant tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis. Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik įgalioti mūsų įmonės darbuotojai, vykdydami jiems pavestas tiesiogines funkcijas. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami mūsų pasitelktiems Duomenų tvarkytojams, kurie mums padeda užtikrinti sutarčių vykdymą ir tvarko Jūsų asmens duomenis mūsų pavedimu. Tarp tokių Duomenų tvarkytojų yra: mūsų partneriai – atsiskaitymų priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės; teisines/ audito paslaugas teikiančios bendrovės ar advokatai/ advokatų kontoros.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduodami: draudimo kompanijoms, draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais; teisėsaugos ir kitoms valstybinėms institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančias sutartis ir teisės aktus; teismams, tarp šalių kilusių ir derybomis neišspręstų ginčų atveju; jungtines skolininkų rinkmenas tvarkantiems asmenims, nepadengtų įsiskolinimų atveju.

5. Kiek laiko Jūsų asmens duomenis saugome

Jeigu valstybėje yra nustatyti privalomi duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus (pvz. buhalteriniai duomenys), Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek numato tokie galiojantys įstatymai. Jeigu nėra nustatyti privalomi asmens duomenų saugojimo terminai pagal galiojančius įstatymus arba su Jumis sudarytas sutartis, Jūsų asmens duomenys susiję su sutarčių įsipareigojimų vykdymu yra saugomi:

− ne ilgiau nei 3 metus po sutarties pasibaigimo, kai esate pilnai atsiskaitęs už paslaugas *;

− ne ilgiau nei 10 metų po sutarties pasibaigimo, kai nesate pilnai atsiskaitęs už paslaugas*;

* nustatyti terminai taikomi tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas neturi būti pratęstas dėl kilusių ginčų nagrinėjimo. Asmens duomenys reikalingi ginčų nagrinėjimui saugomi 1 metus po ginčo užbaigimo įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir sprendimo tinkamo įvykdymo.

Suėjus nurodytiems terminams, Jūsų asmens duomenys bus neatstatomai sunaikinti. Bet kokie asmens duomenys, naudojami rinkodariniais ir papildomų paslaugų teikimo klausimais bus saugomi pas mus iki to momento, kuomet Jūs informuosite mus, kad nebepageidaujate tokios informacijos gauti.

6. Kokios yra Jūsų teisės

Jei manote, kad bet kokie su Jumis susiję asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, yra neteisingi arba nepilni, Jūs turite teisę prašyti mūsų leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, prašyti, kad mes apribotumėme tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir teisę į duomenų perkeliamumą. Norėdami pateikti prašymą, tai galite padaryti atvykę į mūsų įstaigos biurą darbo metu, užpildę Duomenų subjekto prašymo formą.

Jeigu norite pateikti mums nusiskundimą dėl to kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome Jūsų susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu, el. paštu ingrida.ramanauskiene@kmtp.lt arba raštu: VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Vilhelmo Berbomo g. 10, Klaipėda. Mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas išnagrinės Jūsų skundą ir imsis reikalingų priemonių situacijai išspręsti. Jeigu kilusių klausimų nepavyksta išspręsti su mumis tiesiogiai arba manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs visada turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Klaipėdos universiteto verslo inkubatorius

Universiteto al. 19, LT-92294 Klaipėda

Jūrinio verslo centras

Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda

Užsisakykite KMTP naujienlaiškį ir būkite pirmi, kuriuos pasieks svarbiausios naujienos ir renginių anonsai


VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Telefono nr.: +370 46 310461

El. paštas: info@kmtp.lt

Esame šių organizacijų nariai:

© 2017 – 2023 Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas