+370 46 310461
info@kmtp.lt
Vilhelmo Berbomo str. 10, LT–92221, Klaipėda, Lithuania

Korupcijos prevencija

Įgyvendinant Antikorupcinės aplinkos kūrimo politiką siekiama nustatyti pagrindinius viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas sukurti vienodą ir gerąją praktiką atitinkančią korupcijos rizikos valdymo sistemą, kuri leistų užtikrinti sąžiningą ir teisingą elgesį santykiuose su suinteresuotomis šalimis bei objektyvių ir nešališkų sprendimų priėmimą, taip pat korupcijai bei nepriimtinam elgesiui nepalankios aplinkos formavimą, didintų pasitikėjimą Klaipėdos mokslo ir technologijų parko veikla.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą įstaigoje ir viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolę ir priežiūrą atsakinga direktorė Roma Stubrienė: roma.stubriene@kmtp.lt; tel. +37065566784.

Pareigybių, privalančių teikti viešųjų ir privačių interesų deklaracijas, sąrašą galite rasti čia.

Kviečiame susipažinti su dokumentais, reglamentuojančiais Klaipėdos mokslo ir technologijų parko vykdomą korupcijos prevenciją:

1. Elgesio kodeksas.

Klaipėdos mokslo ir technologijų parko darbuotojams siūloma vadovautis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos skaidraus elgesio gairėse nustatytomis rekomenduojamomis elgesio, susidūrus su neteisėto atlygio siūlymu, gairėmis. Nuorodos į dokumentus:

2. Pranešėjų apsauga.

Vadovaujantis LR Pranešėjų apsaugos įstatymu informaciją apie galimus pažeidimus dėl:
1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų;
galite pateikti čia: https://eimin.lrv.lt/lt/praneseju-apsauga.

3. Korupcijos prevencijos veiksmų planas.

Klaipėdos moklso ir technologijų parkas yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas subjektas, todėl naudojasi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos korupcijos prevencijos veiksmų planu. Daugiau informacijos čia: Korupcijos prevencijos politika ir programos.

4. Kur ir kaip pranešti apie korupciją.

Apie Korpcijos pasireiškimus prašome pateiki į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tinklalapyje – https://eimin.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija/kur-ir-kaip-pranesti-apie-korupcija

5. STT tikrinamų asmenų sąrašas.

Asmenis į pareigas priimančio vadovo pareiga yra užtikrinti, kad į pareigas būtų priimti ir tas pareigas eitų tik nepriekaištingos reputacijos reikalavimus atitinkantys asmenys. Prieš skiriant į pareigas įstaigos vadovą, į Specialiųjų tyrimų tarnybą kreipiasi LR ekonomikos ir inovacijų ministras.

6. Informacija apie nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį ir skaičių.

Viešojoje įsaigoje Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nebuvo nustatyta.

Aktualios nuorodos:

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Klaipėdos universiteto verslo inkubatorius

Universiteto al. 19, LT-92294 Klaipėda

Jūrinio verslo centras

Pilies g. 8, LT-91234, Klaipėda

Užsisakykite KMTP naujienlaiškį ir būkite pirmi, kuriuos pasieks svarbiausios naujienos ir renginių anonsai


VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221 Klaipėda

Telefono nr.: +370 46 310461

El. paštas: info@kmtp.lt

Esame šių organizacijų nariai:

© 2017 – 2023 Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas